Asianajopalvelut yrityksille

Asianajajan käyttäminen jo varhaisessa vaiheessa on yritykselle ennakoivaa riskienhallintaa ja erimielisyydet pyritään välttämään jo sopimuksentekovaiheessa. Asianajaja käyttö tukee yrityksen liiketoimintaa ja tehtävämme on selvittää laajatkin oikeudelliset kysymykset ymmärrettävään muotoon.

Riidan ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimistomme on erikoistunut yritysten riitojen ratkaisuun. Erimielisyystilanteita ei voida aina ennaltaehkäistä, mutta oikea-aikaisilla ja tehokkailla toimenpiteillä voidaan oikeudenmenetykset välttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Riita-asioiden hoitamisessa vaaditaan vahvan prosessiosaamisen lisäksi myös oikeudenalakohtaista osaamista. Toimistomme on erikoistunut sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, työoikeuteen sekä rakentamisoikeuteen ja hoidamme pääasiassa liike-elämän riitojen ratkaisua. Riitojen ratkaisemisessa pyrimme aina löytämään yhtiönne kannalta parhaan ja kustannustehokkaan etenemistavan.

Mikäli riitatilannetta ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, ajamme asiaanne tehokkaasti tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Työoikeus

 Työsuhteessa noudatettava työlainsäädäntö ja sen tulkintaa ohjaava oikeuskäytäntö on laajaa ja yksityiskohtaista. Henkilöstöhallinnossa tulisi selkein sopimuksin pyrkiä ennaltaehkäisemään riitatilanteita ja niiden taloudellisia seurauksia.

Toimistomme avusta yrityksiä päivittäisissä työoikeudellisissa kysymyksissä kuten työsopimusten laadinnassa ja kilpailukielto- ja salassapitosopimuksissa. Avustamme luottamuksellisesti erilaisissa työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä ja annamme oikeudellisia arvioita työsuhteisiin liittyvistä erimielisyystilanteista.

Neuvomme myös tasa-arvolain- ja syrjintäväitteisiin vastaamisessa sekä työturvallisuusprosesseissa.

Toimistomme vahvan oikeudenkäyntiosaamisen avulla pyrimme ennakoimaan, millaisia riitatilanteita työsuhteessa voi syntyä ja kuinka näitä voidaan ennaltaehkäistä sopimuksin tai henkilöstöhallinnollisin toimenpitein.

Sopimusoikeus

Hyvin laadituilla sopimuksilla ennaltaehkäistään ja vähennetään liiketoiminnan riskejä. Laadimme ja tarkistamme yhtiösi jo voimassa olevat sopimukset. Liike-elämän riitojen ratkaisun kokemuksella arvioimme onko sopimuksissa selkeitä riskejä ja avustamme niiden neuvotteluissa.

Esimerkkeinä tyypillisistä sopimuksista, joita laadimme:

  • alihankintasopimukset, jälleenmyyntisopimukset
  • kauppasopimukset
  • osakassopimukset
  • työsopimukset
  • kilpailukieltosopimukset
  • salassapitosopimukset
  • riitojen sovintosopimukset
  • kiinteistönkauppa- ja vuokrasopimukset

Kiinteistö – ja rakennusoikeus

Palvelemme rakennusliikkeitä ja maanomistajia monipuolisesti asumiseen, rakentamiseen ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Toimimme myös useiden asunto-osakeyhtiöiden neuvonantajina asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

Avustamme myös yksityisiä henkilöitä asunosakkeiden – ja kiinteistönkauppaan liittyvissä erimielisyyksissä. Laajan yhteistyöverkoston myötä palvelemme päämiehiämme tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.  

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Toiviainen​ Oy
Lutakonaukio 1
40100 Jyväskylä

johanna@asianajotoiviainen.fi
050 5857760