modernilla otteella

20 vuoden kokemuksella

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Avustamme riitojen ratkaisussa 20 vuoden asianajokokemuksella luotettavasti ja asiakaslähtöisesti. Erimielisyystilanteita ei voida aina ennaltaehkäistä, mutta oikea-aikaisilla ja tehokkailla toimenpiteillä voidaan oikeudenmenetykset välttää ja tavoittaa päämiehen edun mukainen lopputulos.

Työoikeus

Työsuhteessa noudatettava työlainsäädäntö ja sen tulkintaa ohjaava oikeuskäytäntö on laajaa ja yksityiskohtaista. Henkilöstöhallinnossa tulisi selkein sopimuksin pyrkiä ennaltaehkäisemään riitatilanteita ja niiden taloudellisia seurauksia. Toimistollamme on vahva kokemus työsuhdejuridiikasta ja työsuhderiitojen hoitamisesta.

Sopimusoikeus

Hyvin laadituilla sopimuksilla ennaltaehkäistään ja vähennetään liiketoiminnan riskejä. Laadimme ja tarkistamme yhtiösi jo voimassa olevat sopimukset. Liike-elämän riitojen ratkaisun kokemuksella arvioimme onko sopimuksissa selkeitä riskejä ja avustamme niiden neuvotteluissa.

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Palvelemme niin asunto-osakeyhtiöitä, rakennusliikkeitä, maanomistajia ja yksityishenkilöitä monipuolisesti asumiseen, rakentamiseen ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Avustamme erityisesti kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvissä riita-asioissa.

Insolvenssioikeus

Maksukyvyttömyys voi kohdata yritystä itseään tai esimerkiksi yrityksen sopimuskumppania, joka ei kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan. 

Rikosoikeus

Avustamme rikosasioissa esitutkintavaiheesta oikeudenkäyntiin pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla. Avustamme myös rikoksen uhreja eli asianomistajia ja avustamme vahingonkorvausvaatimusten esittämisessä oikeudessa.

Miksi valita meidät?

Toimistomme on perustettu tarjoamaan laadukasta asianajopalvelua modernilla otteella mutta mutkattomasti ja asiakasta kuunnellen.

Toimiston perustajaosakkaalla Johanna Toiviaisella on yli 20 vuoden kokemus asianajoalalta. Hän on työskennellyt työurallaan muun muassa 10 vuotta yhdestä suurimmista liikejuridiikan toimistoista Suomessa ja hänellä on vahva kokemus vaativista riita-asioiden hoitamisesta. Rikosasioissa hän hoitaa erityisesti talousrikosasioissa sekä avustaa asianomistajia oikeudenkäynneissä.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Toiviainen​ Oy
Yliopistonkatu 17 C 33b
40100 Jyväskylä

toimisto@asianajotoiviainen.fi
050 5857760