Työoikeus

Työsuhteessa noudatettava työlainsäädäntö ja sen tulkintaa ohjaava oikeuskäytäntö on laajaa ja yksityiskohtaista. Henkilöstöhallinnossa tulisi selkein sopimuksin pyrkiä ennaltaehkäisemään riitatilanteita ja niiden taloudellisia seurauksia.

Toimistomme avusta yrityksiä päivittäisissä työoikeudellisissa kysymyksissä kuten työsopimusten laadinnassa ja kilpailukielto- ja salassapitosopimuksissa. Avustamme luottamuksellisesti erilaisissa työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä ja annamme oikeudellisia arvioita työsuhteisiin liittyvistä erimielisyystilanteista.

Neuvomme myös tasa-arvolain- ja syrjintäväitteisiin vastaamisessa sekä työturvallisuusprosesseissa.

Toimistomme vahvan oikeudenkäyntiosaamisen avulla pyrimme ennakoimaan, millaisia riitatilanteita työsuhteessa voi syntyä ja kuinka näitä voidaan ennaltaehkäistä sopimuksin tai henkilöstöhallinnollisin toimenpitein.