Insolvenssioikeus

Insolvenssioikeudessa käsitellään maksukyvyttömyyden seurauksia ja insolvenssimenettelyyn kuuluvat ulosotto, velkasaneeraus, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely. Maksukyvyttömyys voi kohdata yritystä itseään tai esimerkiksi yrityksen sopimuskumppania, joka ei kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan. 

Avustamme yrityksiä konkurssihakemuksen laatimisessa ja toimimme konkurssipesänhoitajana konkursseissa.

Avustamme yrityksiä saatavien perinnässä sekä velkojien oikeuksien ajamisessa konkurssipesissä.