Asianajotoimisto Toiviainen Oy

Asianajotoimisto Toiviainen Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto Jyväskylästä. Asianajaja Johanna Toiviainen on työskennellyt asianajotehtävissä lähes 20 vuotta, joista kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistoista sekä osakkaana keskisuuressa asianajotoimistossa. Toimistomme on perustettu tarjoamaan korkeatasoista asianajopalvelua vankalla kokemuksella mutta mutkattomasti ja matalan kynnyksen periaatteella.

Asiakkaamme koostuvat pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä julkisyhteisöistä. Tarjoamme asianajopalveluita painopistealueiltamme myös yksityishenkilöille. Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisuun, työoikeuteen ja kiinteistö- rakentamisoikeuteen.  Avustamme monipuolisesti päivittäisissä liikejuridiikan kysymyksissä.

Toimintamme kulmakiviä ovat pitkäkestoiset ja luottamukselliset asiakassuhteet, jotka mahdollistava neuvonannon matalalla kynnyksellä.

Johanna Toiviainen

Toiviainen on toiminut asianajotehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt työurallaan kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistossa sekä osakkaana keskisuuressa asianajotoimistossa. Toiviainen on hoitanut työurallaan menestyksellä laajoja riita-asioita neuvotteluteitse sekä tuomioistuin- ja välimiesmenettelyssä. Toiviainen on toiminut myös välimiesmenettelyn välimiehenä.

Toiviainen hoitaa monipuolisesti toimeksiantoja henkilöstöön ja työvoiman vähentämiseen liittyvissä kysymyksissä, sopimusneuvotteluissa ja sopimusten laadinnassa ja yhtiön johdon keskinäisissä kysymyksissä. Lisäksi hän avustaa sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen liittyvissä asioissa.

Työkokemus

Asianajotoimisto Toiviainen Oy
perustajaosakas, 2022-nykyinen

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy
perustajaosakas, 2018- 2022

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
osakas, 2017-2018

Asianajotoimisto Krogerus Oy
councel, 2007-2017

Asianajotoimisto Surakka Oy
lakimies, 2004-2007

Nurmeksen käräjäoikeus
tuomioistuinharjoittelija 2003-2004

Koulutus

Helsingin yliopisto
1999-2003, Oikeustieteen kandidaatti

Keskuskauppakamarin välimieskoulu
2016, välimieskoulun tutkinto

Keski-Suomen kauppakamari HHJ-tutkinto
2018, Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto

Luottamustoimet

Valvontalautakunnan jäsen
2022-nykyinen

Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen
2015- nykyinen

Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry hallituksen jäsen
2018- nykyinen

Kielitaito
Suomi, englanti