Kustannukset

Palkkioperusteet

Asianajopalkkiomme perustuvat pääsääntöisesti toimeksiannoissa käytettyyn työaikaan. Minimiveloitus on 15 minuuttia.

Eräissä yksityishenkilöiden toimeksiannoissa, kuten erinäisten asiakirjojen laadinnassa, voidaan erikseen sopia myös kiinteähintaisesta palkkioperusteesta.

Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Toimeksiannon kulut ja kustannukset veloitetaan lisättynä arvonlisäveron määrällä.

Oikeusturvavakuutus

Yritysten vakuutusturvaan ja yksityishenkilöiden kotivakuutukseen sisältyy usein oikeusturvavakuutus, josta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja muut oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat vakuutetulle asianajajan käyttämisestä riita- ja rikosasioissa.

Vakuutuksessa voi olla rajoituksia oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta. Oikeusturvavakuutuksen ehdot ja kattavuus toimeksiantoon tulee selvittää. Avustamme tarvittaessa oikeusturvapäätöksen hakemisessa