Riidan ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimistomme on erikoistunut monipuolisesti riitojen ratkaisuun. Perustajaosakkaalla Johanna Toiviaisella on 20 vuoden asianajokokemus riita-asioiden hoitamisesta ja oikeudenkäynneistä.

Erimielisyystilanteita ei voida aina ennaltaehkäistä, mutta oikea-aikaisilla ja tehokkailla toimenpiteillä voidaan oikeudenmenetykset välttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Riita-asioiden hoitamisessa vaaditaan vahvan prosessiosaamisen lisäksi myös oikeudenalakohtaista osaamista. Meillä on vahvaa osaamista sopimus- ja vahingonkorvausriitoihin, työsuhteisiin sekä kiinteistö- ja talokauppariitoihin liittyen. Hoidamme myös avio- ja avoliittoihin liittyviä ositusriitoja.

Riitojen ratkaisemisessa pyrimme aina löytämään kannaltasi parhaan ja etusi mukaisen etenemistavan.

Useimmat riita-asiat ratkeavat neuvotteluteitse, mutta mikäli oikeuteen lähdetään, hoidamme asian tuomioistuimessa tehokkaasti ja ammattitaidolla. Mahdolliset liiketoimintaan liittyvät erimielisyydet tulisi pyrkiä ennakoimaan ja välttämään jo ennen niiden syntymistä tai ainakin minimoimaan niiden seuraukset. Tämä edellyttää yrittäjän oikeudellisen aseman ja velvoitteiden tuntemista ennen päätöksentekoa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan kuinka voimme sinua palvella.