Riidan ratkaisu ja oikeudenkäynnit

Toimistomme on erikoistunut yritysten riitojen ratkaisuun. Erimielisyystilanteita ei voida aina ennaltaehkäistä, mutta oikea-aikaisilla ja tehokkailla toimenpiteillä voidaan oikeudenmenetykset välttää mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Riita-asioiden hoitamisessa vaaditaan vahvan prosessiosaamisen lisäksi myös oikeudenalakohtaista osaamista. Toimistomme on erikoistunut sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, työoikeuteen sekä rakentamisoikeuteen ja hoidamme pääasiassa liike-elämän riitojen ratkaisua. Riitojen ratkaisemisessa pyrimme aina löytämään yhtiönne kannalta parhaan ja kustannustehokkaan etenemistavan.

Useimmiten riita-asiat ratkeavat neuvotteluteitse, mutta mikäli oikeuteen lähdetään, hoidan riita-asian tuomioistuimessa tehokkaasti ja ammattitaidolla. Mahdolliset liiketoimintaan liittyvät erimielisyydet tulisi pyrkiä ennakoimaan ja välttämään jo ennen niiden syntymistä tai ainakin minimoimaan niiden seuraukset. Tämä edellyttää yrittäjän oikeudellisen aseman ja velvoitteiden tuntemista ennen päätöksentekoa.