Olen toimiston perustajaosakas ja olen toiminut asianajotehtävissä 20 vuoden ajan.

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2003 ja auskultoituani Nurmeksen käräjäoikeudessa minulle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Olen työskennellyt työurani aikana muun muassa kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistoista ja osakkaana pienemmissä asianajotoimistoissa. Pääpainopisteinä minulla on oikeudenkäynnit, työoikeus ja kiinteistö- ja rakentamisoikeus ja palvelen sekä yrityksiä, julkisyhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin.

Minulla on laaja oikeudenkäyntikokemus riita- ja rikosoikeudenkäynneistä niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa kuin välimiesmenettelyssäkin. Olen suorittanut Keskuskauppakamarin Välimieskoulun ja toimin myös välimiehen tehtävissä. Olen toiminut myös lukuisten konkurssipesien pesänhoitajana ja palvelen monipuolisesti insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Olen myös useissa luottamustehtävissä kuten Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsenenä ja Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi toimin Asianajajaliitosta itsenäisen Valvontalautakunnan jäsenenä.

Palvelen asiakkaitani suomen kielen lisäksi englannin kielellä.

Yhteystiedot

Asianajaja, varatuomari, HHJ Johanna Toiviainen

050 585 7760

johanna.toiviainen@asianajotoiviainen.fi

Curriculum Vitae: https://www.linkedin.com/in/johanna-toiviainen-856b8442/