Johanna Toiviainen

Tarjoan asianajopalveluita monipuolisesti yrityksille, julkisyhteisöille ja yksityishenkilöille. Olen työskennellyt 20 vuotta asianajotehtävissä, joista 10 vuotta suuren liikejuridiikan toimiston palveluksessa. Nykyisin tarjoan korkeatasoisia asianajopalveluita omassa toimistossani.

Minulla on pitkä oikeudenkäyntikokemus riita-asioista ja oikeudenkäynneistä niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa ja välimiesmenettelyssä. Hoidan myös rikosoikeudenkäyntejä ja avustan esitutkinnassa ja asianomistajien vaatimusten esittämisessä.

Olen hoitanut työurallani lukuisia oikeudenkäyntejä liittyen muun muassa rakennus- ja suunnittelurakoihin, liiketoiminnan sopimuserimielisyyksiin, osakas-, salassapito- ja kilpailukieltoriitoihin, työsuhderiitoihin ja asuntokauppariitoihin. Lisäksi olen keskittynyt työsuhdejuridiikkaan, työsuhderiitoihin ja työsuhteen päättämiseen liittyviin kysymyksiin ja YT-menettelyissä avustamiseen. Avustan myös työturvallisuusrikosoikeudenkäynneissä.

Palvelen myös kiinteistö- ja rakentamisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, asuntokauppariidoissa, asunto-osakeyhtiöiden oikeudellisissa kysymyksissä ja rakentamiseen ja urakointiin liittyvissä erimielisyystilanteissa. Olen toiminut lukuisten konkurssipesien pesänhoitajana ja avustan  monipuolisesti insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Toiminnassani tärkeintä on päämiehen edun ajaminen. Useimmiten riita-asiat ratkeavat neuvotteluteitse, mutta mikäli oikeuteen lähdetään, hoidan riita-asian tuomioistuimessa tehokkaasti ja ammattitaidolla. Mahdolliset liiketoimintaan liittyvät erimielisyydet tulisi pyrkiä ennakoimaan ja välttämään jo ennen niiden syntymistä tai ainakin minimoimaan niiden seuraukset. Tämä edellyttää yrittäjän oikeudellisen aseman ja velvoitteiden tuntemista ennen päätöksentekoa.

Voit ottaa yhteyttä minuun matalalla kynnyksellä, palvelen mielelläni!

Työkokemus

Asianajotoimisto Toiviainen Oy
perustajaosakas, 2022-nykyinen

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy
perustajaosakas, 2018- 2022

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
osakas, 2017-2018

Asianajotoimisto Krogerus Oy
councel, 2007-2017

Asianajotoimisto Surakka Oy
lakimies, 2004-2007

Nurmeksen käräjäoikeus
tuomioistuinharjoittelija 2003-2004

Koulutus

Helsingin yliopisto
1999-2003, Oikeustieteen kandidaatti

Keskuskauppakamarin välimieskoulu
2016, välimieskoulun tutkinto

Keski-Suomen kauppakamari HHJ-tutkinto
2018, Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto

Luottamustoimet

Valvontalautakunnan jäsen
2022-nykyinen

Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen
2015- nykyinen

Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry hallituksen jäsen
2018- nykyinen

Kielitaito
Suomi, englanti