Johanna Toiviainen

Toimiston perustajaosakas asianajaja Johanna Toiviaisella on 20 vuoden työkokemus asianajotoimeksiantojen hoitamisesta.

Toiviainen on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2003 ja auskultoituaan Nurmeksen käräjäoikeudessa hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Hän on työskennellyt työuransa aikana muun muassa kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistoista sekä pienemmissä asianajotoimistoissa. Pääpainopisteinä hänellä on oikeudenkäynnit, työoikeus ja kiinteistö- ja rakentamisoikeus ja hän palvelee sekä yrityksiä, julkisyhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin.

Toiviaisella on laaja kokemus erilaisista riita- ja rikosoikeudenkäynneistä niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa kuin välimiesmenettelyssäkin. Hän suorittanut Keskuskauppakamarin Välimieskoulun ja toimii myös välimiehen tehtävissä.

Toiviaisella on useita luottamustehtäviä vapaa-ajallaan ja hän on mukana Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksessa ja Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry:n hallituksessa. Lisäksi hän toimii Asianajajaliitosta itsenäisen Valvontalautakunnan jäsenenä.

Toiviainen palvelee asiakkaita suomen kielen lisäksi englannin kielellä.

Yhteystiedot

Asianajaja, varatuomari, HHJ Johanna Toiviainen

050 585 7760

johanna.toiviainen@asianajotoiviainen.fi

Koulutus

2003 Helsingin yliopisto, OTK

2004 Varatuomari

2007 Asianajaja

2016 Välimieskoulu, Keskuskauppakamari

2018 Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ)

Luottamustoimet

2015- hallituksen jäsen, Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto

2018- hallituksen jäsen, Hallituspartnerit Keski- Suomi ry

2022- Valvontalautakunnan jäsen