Asianajaja, varatuomari Johanna Toiviainen on työskennellyt 20 vuotta asianajotehtävissä. Hän on työskennellyt aiemmin 10 vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistossa sekä toiminut pienemmässä asianajotoimistossa osakkaana. Nykyisin hän tarjoaa korkeatasoisia asianajopalveluita omassa toimistossaan.

Johanna Toiviaisella on pitkä oikeudenkäyntikokemus riita-asioista ja oikeudenkäynneistä niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa ja välimiesmenettelyssä. Toiviainen toimii välimiestehtävissä ja hän on suorittanut Keskuskauppakamarin Välimieskoulun.

Toiviainen avustaa rikosoikeudenkäynneissä ja hän on toiminut avustajana muun muassa laajoissa talousrikosjutuissa,

Toiviainen on hoitanut työurallaan lukuisia laajoja oikeudenkäyntejä liittyen muun muassa rakennus- ja suunnittelurakoihin, osakas-, salassapito- ja kilpailukieltoriitoihin, työsuhderiitoihin ja asuntokauppariitoihin.

Toiviaisen painopistealueena on lisäksi työoikeus ja hän avustaa työsuhderiidoissa ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä työturvallisuusrikosoikeudenkäynneissä.

Toiviainen on toiminut lukuisten konkurssipesien pesänhoitajana ja palvelee monipuolisesti insolvenssioikeudellisissa kysymyksissä.

Työkokemus

Asianajotoimisto Toiviainen Oy
osakas, 2022-nykyinen

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy
osakas, 2018- 2022

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
osakas, 2017-2018

Asianajotoimisto Krogerus Oy
councel, 2007-2017

Asianajotoimisto Surakka Oy
lakimies, 2004-2007

Nurmeksen käräjäoikeus
tuomioistuinharjoittelija 2003-2004

Koulutus

Helsingin yliopisto
1999-2003, Oikeustieteen kandidaatti

Keskuskauppakamarin välimieskoulu
2016, välimieskoulun tutkinto

Keski-Suomen kauppakamari HHJ-tutkinto
2018, Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto

Luottamustoimet

Valvontalautakunnan jäsen
2022-nykyinen

Asianajajaliiton Keski-Suomen osaston hallituksen jäsen
2015- nykyinen

Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry hallituksen jäsen
2018- nykyinen

Kielitaito
Suomi, englanti