Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

PALVELUNTARJOAJA

Asianajotoimisto Toiviainen Oy

Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
tel. 050 5857760
sähköposti: johanna@asianajotoiviainen.fi
kotisivut: www.asianajotoiviainen.fi

Asianajotoimisto Toiviainen Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön Y-tunnus on 3262485-4.

Asianajotoimisto Toiviainen Oy on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään toimistoluetteloon ja asianajaja Johanna Toiviainen on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” – ammattinimike on annettu Suomessa ja se on lailla suojattu ammattinimike.

Asianajajia valvoo:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
info@asianajajaliitto.fi, www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Toiviaisella Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna

Puh. 020 763 4000