Sopimusoikeus

Hyvin laadituilla sopimuksilla ennaltaehkäistään ja vähennetään liiketoiminnan riskejä. Laadimme ja tarkistamme yhtiösi jo voimassa olevat sopimukset. Liike-elämän riitojen ratkaisun kokemuksella arvioimme onko sopimuksissa selkeitä riskejä ja avustamme niiden neuvotteluissa.

Esimerkkeinä tyypillisistä sopimuksista, joita laadimme:

  • alihankintasopimukset, jälleenmyyntisopimukset
  • kauppasopimukset
  • osakassopimukset
  • työsopimukset
  • kilpailukieltosopimukset
  • salassapitosopimukset
  • riitojen sovintosopimukset
  • kiinteistönkauppa- ja vuokrasopimukset