Johanna Toiviainen

Asianajaja, varatuomari, HHJ
johanna.toiviainen@asianajotoiviainen.fi
050 585 7760

Toimiston perustajaosakkaalla asianajaja Johanna Toiviaisella on 20 vuoden asianajokokemus yritysten, julkisyhteisöiden ja yksityishenkilöiden toimeksiantojen hoitamisesta. Hänen painopistealueensa on erityisesti liikejuridiikassa ja riita- ja rikosoikeudenkäynneissä.

Erikoistumisalueita ovat työsuhdejuridiikka, rakennus- ja urakkariidat sekä liike-elämän erimielisyydet. Hän avustaa monipuolisesti myös asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Toiviainen on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2003 ja auskultoituaan Nurmeksen käräjäoikeudessa hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi.

Hän on työskennellyt työuransa aikana muun muassa kymmenen vuotta yhdessä Suomen suurimmista liikejuridiikan toimistoista sekä pienemmissä asianajotoimistoissa. Toiviaisella on laaja kokemus erilaisista riita- ja rikosoikeudenkäynneistä niin yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeudessa kuin välimiesmenettelyssäkin. Hän suorittanut Keskuskauppakamarin Välimieskoulun ja toimii myös välimiehen tehtävissä.

Vapaa-ajallaan hän harrastaa matkustelua perheen kanssa ja viihtyy luonnossa ja kesämökillä.

Toiviainen palvelee asiakkaita suomen kielen lisäksi englannin kielellä.

Koulutus

2003 Helsingin yliopisto, OTK
2004 Varatuomari
2007 Asianajaja
2016 Välimieskoulu, Keskuskauppakamari
2018 Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ)

Luottamustoimet

Asianajajaliiton Keski-Suomen osasto
hallituksen jäsen
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
hallituksen jäsen
Valvontalautakunnan jäsen


Harriet Leppäaho

Juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
harriet.leppaaho@asianajotoiviainen.fi
044 493 8505

Harriet Leppäaho hoitaa monipuolisesti yritysten ja yksityishenkilöiden toimeksiantoja ja hänen painopistealueita ovat riita- ja rikosoikeudenkäynnit.  Hän avustaa konkurssipesien hoitamisessa ja työoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Harriet on työskennellyt ennen valmistumistaan oikeustieteen maisteriksi tarkastajana Keskusrikospoliisissa, missä hän on kerryttänyt erikoisosaamista vaativista talous- ja liike-elämänrikoksista.

Harriet on ratkaisukeskeinen ja huolellinen työskentelytavaltaan.

Vapaa-ajalla hän harrastaa kuntosalilla käyntiä ja nauttii ulkona liikkumisesta.

Koulutus

2023 Helsingin yliopisto, OTM