Perhevapaauudistus jakaa perhevapaita tasaisemmin

Uudistuksen tavoitteet

Perhevapaauudistuksen keskeisenä tavoitteena on EU:n työelämän tasapaino -direktiivin saattaminen käytäntöön. Uudistuksen tavoitteina on, että

  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat;
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät; ja
  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken.

Perhevapaiden pitämiseen on tullut joustavuutta ja valinnanvapautta helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, ja uudistus huomioi aiempaa paremmin erilaiset perhemuodot sekä yrittäjyyden eri muodot.

Mikä muuttui

Ennen uudistusta perhevapaat koostuivat raskaana olevalle naiselle myönnettävästä äitiysrahasta (105 arkipäivää eli noin 4,2 kk), isän isyysrahasta (54 arkipäivää eli noin 9 vk) ja vanhempainrahasta toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi (158 arkipäivää eli noin 6,3 kk).

Uudistuksen myötä vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää, jolloin vanhempainrahapäiviä kertyy lasta kohden yhteensä noin 13 kuukautta. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää.

Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Vanhempainrahapäiviä voi käyttää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Voimaantulo

Vaikka raskaus- ja vanhempainvapaaseen liittyvät säännökset ovat astuneet voimaan 1.8.2022, uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 alkaen.

Johanna Toiviainen
asianajaja, Jyväskylä